Döner Tabla Otomasyon Sistemleri

Döner tabla otomasyon sistemleri, fabrikaların ve üreticilerin, iş süresini kısaltmak, iş gücünü azaltmak ve uzun vadede maliyetleri düşürmek için kullandıkları gelişmiş, teknolojik sistemlerdir. Üretilen ürünlere, üretim bandında ilerlerken gerekli etiketlemeler, kapak takımı, iç dolumu gibi bir çok işlem uygulanır. Bu işlemlerin tümü, teknolojinin gelişmediği dönemlerde insanlar tarafından yapılmaktaydı ve bu üreticiye ciddi maliyetler oluşturmaktaydı. 


Günümüzde hala iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde -Çin gibi- bir çok işlemi ve uygulamayı insanlar yapmaktadır. Lakin ülkemizde iş gücü, kıyaslanan ülkelere nazaran çok daha pahalı olduğu için otomasyon sistemleri, üreticiler için adeta kurtarıcı pozisyonunda bulunmaktadır. Döner tabla otomasyon sistemleri, fabrika ya da üretim alanına kurulduğunda ciddi bir alan kazanımı da sağlamaktadır. Bunun sebebi, otomasyon sistemi kurulmadan önce mühendisler ve uzmanlarca mekan keşfi ve üretim bandının incelenmesinin ardından bu sistemin oluşturulmasıdır. 

En efektif şekli nasıl olacak ise sistem o şekilde yönlenir. Burada önemli olan, sistem üzerinde hareket edecek olan ürünlerin cinsi ve yapısıdır. Bir gıda üreticinin kullandığı döner tabla sistemiyle, meşrubat üreticisinin kullandığı sistem aynı olmayacaktır. Zira gıda ürünleri, ezilmeye ve deformasyona çok müsaitken, meşrubat üretiminde kullanılan paketleme envanterleri, gıda ürünlerine nazaran daha dayanıklılık göstermektedir. Kısaca, üretim maliyetlerini düşürmek isteyen üreticiler için en uygunu döner tabla otomasyon sistemleri, kullanımı olacaktır.